Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Utworzenie sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej
oraz prowadzenie rehabilitacji
pneumonologicznej

dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania: wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018.

Nazwa zadania: Wyposażenie sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017
Wartość zadania: 378 724,80 zł

Dofinansowanie z MZ: 290 836,67 zł

Nazwa zadania: Realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POCHP po leceniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w roku 2017-2018. 
Dofinasowanie z MZ: rok 2017 22 380,00 zł rok 2018: 59 680,00 zł.

 

Dzięki dofinansowaniu Szpital w ramach Oddziału Pulmonologii utworzył dwie w pełni wyposażone 2-stanowiskowe sale Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (sNWM).

Realizacja programu miała na celu:

  • zmniejszenie umieralności z powodu zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania (z powodu różnych chorób, przede wszystkim z powodu POChP) poprzez wdrożenie i realizację terapii – nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej stosowanej w nowoczesnych, nadzorowanych salach Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (sNWM),
  • zapewnienie dostępności do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania,
  • poprawa jakości życia poprzez realizację programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania,
  • zmniejszenie dysproporcji w dostępie do NWM na terenie Polski i w stosunku do krajów UE.