Program wymiany ambulansów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

 "Zakup ambulansu na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego w ramach „Programu wymiany ambulansów”

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Zdrowia, nazwa programu: Program wymiany ambulansów

 

 Wartość dofinansowania: 400 000 zł

Całkowita wartość zadania: 403 000 zł

 

Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem, spełniającego normy PN:EN 1789, przeznaczonego na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego pozytywnie wpłynął na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczynił się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego