Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego oraz zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aktualizacja z dnia 02.09.2021r.

Projekt pn.Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego oraz zakup środków ochrony indywidulanej i środków do dezynfekcji” 
to projekt w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, w tym poprawa infrastruktury sprzętowe podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

 

Wartość projektu: 504 657,13 zł

Dofinansowanie z UE: 428 958,56 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 75 698,57 zł

 

                                                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego oraz zakup środków ochrony indywidulanej i środków do dezynfekcji”  to projekt w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, w tym poprawa infrastruktury sprzętowe podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

 

Wartość dofinansowania z UE: 520 000 zł.

 

 Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Beneficjent zobowiązuje się upublicznić mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten opracowany i udostępniony przez IZ umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego ww projektu, które można zgłosić poprzez:

- specjalny adres email: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

- formularz dostępny na stronie internetowejhttp://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.