Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego  jest  jednym z Partnerów projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” realizowanego  przez  Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .

Cel projektu

Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Na w/w Projekt dla  Szpitala Powiatowego  w Limanowej im Miłosierdzia Bożego  zaplanowana została kwota  2 085 445,07 PLN, w tym 85 % to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 772 628,31 PLN, a 15% to środki z Budżetu Państwa w wysokości 312 816,76 PLN .

 W Ramach przedmiotowego projektu Szpital Powiatowy w Limanowej  planuje zakup następującej aparatury medycznej i pojazdów:

- Przyłóżkowy aparat RTG –cyfrowy,

- Aparat USG - wielofunkcyjny z 3 głowicami,

- Bronchofiberoskop z wyposażeniem ,

- Kolumna endoskopowa z torem  wizyjnym,

- 2 szt Ambulansów  z wyposażeniem w sprzęt medyczny, łączności i informatyczny w standardzie PRM ,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.