Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aktualizacja 31.12.2021 r.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 209 429 218,73 zł

  • całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 195 460 069,43 zł
  • dofinansowanie UE: około 166 138 675,14 zł
  • dofinansowanie z budżetu państwa: 9 775 387,35 zł
  • wkład własny Beneficjenta: 19 546 006,94 zł

 

Całkowity koszt kwalifikowalny Partnera – Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego to 3 665 000 zł, z czego  3 298 500 zł to dofinansowanie z UE, natomiast 366 500 zł wkład własny Szpitala.

 

 

****

 

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego w partnerstwie z Województwem Małopolskim (Lider projektu) rozpoczyna realizację Projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

•             ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,

•             zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,

•             poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia. 

 

Szacowana całkowita wartość projektu i kosztów kwalifikowanych (brutto): około 205,5 mln zł

  • dofinansowanie UE: około 174,5 mln zł
  • współfinansowanie z budżetu państwa: około 10,5 mln zł
  • wkład budżetu województwa i partnerów: około 20,5 mln zł

 

Całkowity koszt kwalifikowalny Partnera – Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego to 3 665 000 zł, z czego  3 298 500 zł to dofinansowanie z UE, natomiast 366 500 zł wkład własny Szpitala.