Przetargi/Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w latach 2021 – 2023 w zakresie wykonywania znieczuleń (analgosedacji) przy badaniach kolonoskopii realizowanych w ramach projektu: Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego w ramach wdrażania Działania 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, poddziałania 8.6.2. Programy zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

28.09.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzstniejszych ofert

14.09.2021

Ogłoszenie

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert

Warunki konkursu ofert

Oferta

Istotne postanowienia

   


 

  

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów badań RTG oraz TK w oparciu o teleradiologię w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego  

10.06.2021

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w latach 2021 – 2023 w zakresie wykonywania znieczuleń (analgosedacji) przy badaniach kolonoskopii realizowanych w ramach projektu: Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego w ramach wdrażania Działania 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, poddziałania 8.6.2. Programy zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

27.04.2021

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych (wykonywanie badań lekarskich) w latach 2021 – 2023 w zakresie badań kolonoskopii realizowanych w ramach projektu: Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego w ramach wdrażania Działania 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, poddziałania 8.6.2. Programy zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego na:

Pełnienia funkcji Menagera Projektu, projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20

05.02.2021
 
 
 
 
22.01.2021

Zaproszenie

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Oswiadczenie

Ochrona danych osobowych

   


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów

01.04.2020

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Umowa

  


Konkurs ofert na  świadczenie usług zdrowotnych w zakresie rezonansu magnetycznego

15.12.2020

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

03.12.2020

Ogłoszenie

  


 Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Kompleksowe ubezpieczenie mienia Szpitala Powiatowego w Limanowej im. MiłosierdziaBożego

01.10.2020

Ogłoszenie

  


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

28.09.2020

Ogłoszenie

Umowa najmu

 


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu na okres 3 lat

28.09.2020

Ogłoszenie

Umowa najmu

 


Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego na:

Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20.

04.09.2020

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania

02.09.2020

Zaproszenie

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Oswiadczenie

Ochrona danych osobowych

   


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów

01.04.2020

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Umowa

  


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów

26.02.2020

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Umowa najmu

  


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów

3.02.2020

Ogłoszenie

  


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów

9.01.2020

Ogłoszenie

  


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

2.12.2019

Ogłoszenie

Umowa najmu

 

 

 


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

21.10.2019

Ogłoszenie i umowa

 

 


 Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokaluna okres 3 lat

09.08.2019

Ogłoszenie i umowa

 


 

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej 0,70m² na okres 3 lat

25.06.2019

Ogłoszenie

Umowa najmu

 


 

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej 1,40m² na okres 3 lat

25.06.2019

Ogłoszenie

Umowa najmu

 


 

Konkurs ofert na  świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych

02.05.2019

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

 

05.04.2019

Odpowiedzi na pytania

 

03.04.2019

Ogłoszenie konkursu ofert

 


 

Konkurs ofert na  świadczenie usług zdrowotnych w zakresie rezonansu magnetycznego

14.04.2019

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

 

01.04.2019

Ogłoszenie konkursu ofertPrzetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu na okres 3 lat

04.04.2019

Szpital Powiatowy w Limanowej ul.Piłsudskiego 61unieważnia przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu na okres 3 lat ogłoszony na dzień 5 kwietnia 2019 rok bez podania przyczyny.
                                                                                         

22.03.2019

Ogłoszenie

Umowa najmu

 


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych

31.01.2019

Ogłoszenie

Umowa sprzedaży

Oferta


 

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

12.10.2018

Ogłoszenie

Umowa najmuPrzetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 3 lat

14.05.2018

Ogłoszenie

Umowa najmu


Przetarg na wynajem pomieszeń przeznaczonych na pracownię Rezonansu Magnetycznego dla działalności z zakresu diagnostyki obrazowej RM na okres 10 lat, adaptacja pomieszczeń oraz zainstalowanie RM

09.05.2018

Szczegółowe warunki przetargu


 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych

29.12.2017

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

 21.12.2017

Odpowiedzi na pytania

 15.12.2017

Ogłoszenie


 

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu na okres 3 lat

 19.10.2017

Ogłoszenie

Projekt umowy


 

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 3 lat

15.09.2017

Ogłoszenie

Umowa najmu


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 3 lat

16.08.2017

Ogłoszenie

Umowa najmu


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu sanitarnego

12.07.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcie

 


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

13.06.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia

 

 


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

13.06.2017

Przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert

11.05.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia

 

  


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

13.06.2017

Przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert

11.05.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu sanitarnego

12.07.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcie

 

 


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

13.06.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia

 

 


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

13.06.2017

Przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert

11.05.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia

 

  


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

13.06.2017

Przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert

11.05.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

20.03.2017

Przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert

02.03.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia

  

 


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

 

Przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert

30.01.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia

 


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 2 lat

24.11.2016

Ogłoszenie i Umowa najmu


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 3 lat

24.11.2016

Ogłoszenie i Umowa najmu


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 2 lat

18.10.2016

Ogłoszenie i Umowa najmu


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 2 lat

30.05.2016

Ogłoszenie

Umowa najmu


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

27.05.2016

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

29.04.2016

Ogłoszenie konkursu ofert


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych

16.12.2015

Ogłoszenie konkursu ofert

21.12.2015

 Odpowiedzi_na_pytania

23.12.2015

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach


 Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu na okres 3 lat

26.11.2015

Ogłoszenie na wynajem 16.9 mkw

Umowa na wynajem 16.9 mkw


 Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu na okres 3 lat

22.10.2015

Ogłoszenie na wynajem 16.9 mkw

Umowa na wynajem 16.9 mkw


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

22.07.2015

Ogłoszenie na wynajem 25 mkw

Umowa na wynajem 25 mkw


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

24.06.2015

Ogłoszenie na wynajem 25 mkw

Umowa na wynajem 25 mkw

 

Ogłoszenie na wynajem 26,8 mkw

Umowa na wynajem 26,8 mkw

 


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 szt zasobników c.w.u Vitocell-100 Viessman Werke

17.04.2015

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 22,20m2

30.03.2015

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 16,90m2

30.03.2015

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 5 szt zasobników c.w.u Vitocell-100 Viessman Werke

09.03.2015

Ogłoszenie


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych

19.12.2014

Ogłoszenie konkurs ofert

23.12.2014

Odpowiedzi na pytania

30.12.2014

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych

12.12.2014

Ogłoszenie konkurs ofert

17.12.2014

Odpowiedzi na pytania

19.12.2014

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

28.05.2014

Ogłoszenia o zakończeniu konkursu i jego wynikach

 

20.05.2014

Ogłoszenie konkurs ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

19.05.2014

Ogłoszenia o zakończeniu konkursu i jego wynikach

 

28.04.2014

Ogłoszenie konkurs ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert


Przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni w budynku Szpitala Powiatowego w Limanowej pod automaty do ciepłych napojów i słodyczy

 

17.02.2014

Ogłoszenie i projekt umowy


Przetarg ustny nieograniczony na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej do odpłatnego odbioru programów telewizji publicznej

 

29.11.2013

Ogłoszenie i projekt umowy

Załącznik nr. 1

 

12.12.2013

UWAGA: ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU

Wadium i zmiana ogłoszenia

 


UWAGA: ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu

 

08.11.2013

Ogłoszenie i projekt umowy

 


Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przeznaczonego pod aptekę ogólnodostępną w Szpitalu Powiatowym w Limanowej

 

15.10.2013

Ogłoszenie

Ekspertyza Techniczna

Pomieszczenia

Regulamin

Umowa

 

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego  na wydzierżawienie na okres 10 lat pomieszczeń o powierzchni około 108m ² z przeznaczeniem na aptekę w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Limanowej .

W wyniku licytacji przetarg wygrała apteka Słoneczna Kwiecień  Spółka Jawna ul.Łąkowa 19  Kraków. Wylicytowano cenę 500 zł za 1m ² powierzchni pomieszczeń przeznaczonych na aptekę.


Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pojazdów

 

25.09.2013

Ogłoszenie

 


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu

 

12.09.2013

Ogłoszenie

 


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu

 

12.09.2013

Ogłoszenie

 


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdów

 

29.08.2013

Ogłoszenie

 


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdów

 

22.07.2013

Ogłoszenie

 


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu

 

27.05.2013

Ogłoszenie

 


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu

 

27.05.2013

Ogłoszenie

 


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu

 

13.05.2013

Ogłoszenie

 


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu

 

16.04.2013

Ogłoszenie

 


Przetarg na dzierżawę gruntu

 

24.01.2013

Ogłoszenie

 


Ogłoszenie o zbyciu bezprzetargowym agregatu sprężarkowego Typ AB-40-380B

 

06.12.2012

Ogłoszenie

Opis parametrów

 


Konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

03.09.2012

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

 

08.08.2012

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

 

 


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż agregatu sprężarkowego Typ AB-40-380B – szt 1

 

31.07.2012

Ogłoszenie

Opis parametrów

 


Konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarki instrumentariuszki na bloku operacyjnym

 

02.07.2012

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

 

22.06.2012

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

 

 

 


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

29.05.2012

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

 

15.05.2012

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

 

08.05.2012

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

 

 


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

18.05.2012

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

 

27.04.2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

27.04.2012

Odpowiedzi na pytania

 

23.04.2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

23.04.2012

Odpowiedzi na pytania

 

19.04.2012

Odpowiedzi na pytania

13.04.2012

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

 

 


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

19.03.2012

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

 

24.02.2012

Odpowiedzi na pytania

 

23.02.2012

Odpowiedzi na pytania

 

13.02.2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

13.02.2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

03.02.2012

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

 

 


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

02.12.2011

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

 

08.11.2011

Zmiana treści ogłoszenia

 

07.11.2011

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu ofert

 

04.11.2011

Zmiana treści ogłoszenia

 

27.10.2011

Zmiana treści ogłoszenia

 

20.10.2011

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Wzory umów

 

 

 


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ratownika medycznego – kierowcy karetki transportowej („T”) w Szpitalu Powiatowym w Limanowej dla szacunkowo 122 000 ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu

22.06.2011

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

 

 


Przetarg II ustny nieograniczony na zbycie:

1. Zespół prądotwórczy „VOLA” 3ZPP-250S      
2. Urządzeń laboratoryjnych: Kalibrator fotometryczny KF-10; Waga laboratoryjna AS 60/C2; Stopery Casio HS 80

21.06.2011

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

 


Przetarg ustny nieograniczony na zbycie:

1. Zespół prądotwórczy „VOLA” 3ZPP-250S      
2. Urządzeń laboratoryjnych: Kalibrator fotometryczny KF-10; Waga laboratoryjna AS 60/C2; Stopery Casio HS 80

01.06.2011

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

 


Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

lekarza opieki całodobowej w Szpitalu Powiatowym w Limanowej dla szacunkowo 122 000 ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu

25.01.2011

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

 


Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie :

I.DIAGNOSTYKA OBRAZOWA:

REZONANS MAGNETYCZNY
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
MAMMOGRAFIA
DENSYTOMETRIA
SCYNTYGRAFIA

II.ELEKTROFIZJOLOGIA:

ELEKTRONYSTAGMOGRAFIA (ENG)
ELEKTOMIOGRAFIA (EMG)

III. TRANSPORT NOWORODKA

IV. KRIOTERAPIA SZYJKI MACICY

V. BADANIA DIAGNOSTYCZNE W KIRUKU GRUŹLICY

VI. KONSULTACJE SPECJALISYCZNE

 dla około 122 000 osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń Szpitala Powiatowego w Limanowej (szacunkowa liczba osób).

15.12.2010

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

 

Aktualizacja daty składania ofert.

04.01.2011

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

 


Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostycznych:

„Wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, śródoperacyjnych INTRA i oceny cytologicznej biopsji cienkoigłowej oraz oznaczania receptora HER-2 dla około 122 000 osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń Szpitala Powiatowego w Limanowej (szacunkowa liczba osób)”

29.11.2010

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

12.10.2018

Ogłoszenie

Umowa najmu