Przetargi/Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szpital Powiatowy w Limanowej sprzeda pomieszczenie blaszane.

8.04.2022

Szpital Powiatowy w Limanowej sprzeda pomieszczenie blaszane znajdujące się przy Parkingu C Szpitala.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem 734 128 613.

 

Zdjęcie nr 1 

Zdjęcie nr 2 

Zdjęcie nr 3 

 

 


 

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

04.03.2022

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów

28.10.2022

Ogłoszenie


Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w latach 2021 – 2023 w zakresie wykonywania znieczuleń (analgosedacji) przy badaniach kolonoskopii realizowanych w ramach projektu: Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego w ramach wdrażania Działania 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, poddziałania 8.6.2. Programy zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

28.09.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzstniejszych ofert

14.09.2021

Ogłoszenie

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert

Warunki konkursu ofert

Oferta

Istotne postanowienia


Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów badań RTG oraz TK w oparciu o teleradiologię w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego  

24.06.2021Ogłoszenie o wyborze najkorzstniejszej oferty

23.06.2021

Protokół z otwarcia ofert

17.06.2021

Odpowiedzi na pytania

10.06.2021

Ogłoszenie


Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w latach 2021 – 2023 w zakresie wykonywania znieczuleń (analgosedacji) przy badaniach kolonoskopii realizowanych w ramach projektu: Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego w ramach wdrażania Działania 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, poddziałania 8.6.2. Programy zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

27.04.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

15.04.2021

Ogłoszenie

Regulamin przeprowadzenia konkursu ofert

Warunki konkursu ofert

Oferta

Istotne postanowienia


Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych (wykonywanie badań lekarskich) w latach 2021 – 2023 w zakresie badań kolonoskopii realizowanych w ramach projektu: Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego w ramach wdrażania Działania 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, poddziałania 8.6.2. Programy zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

22.04.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

08.04.2021

Ogłoszenie

Regulaminprzeprowadzenia konkursu ofert

Warunki konkursu ofert

Oferta

Istotne postanowienia


Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego na:

Pełnienia funkcji Menagera Projektu, projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20

05.02.2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.01.2021


Informacja z otwarcia ofert

28.01.2021


Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

25.01.2021

Zawiadomienie o zmianie terminu realizacji zamówienia

22.01.2021

Zaproszenie

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Oswiadczenie

Ochrona danych osobowych

   


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów

01.04.2020

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Umowa

  


Konkurs ofert na  świadczenie usług zdrowotnych w zakresie rezonansu magnetycznego

15.12.2020

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

03.12.2020

Ogłoszenie

  


 Ogłoszenie o zamówieniu usługi - Kompleksowe ubezpieczenie mienia Szpitala Powiatowego w Limanowej im. MiłosierdziaBożego

01.10.2020

Ogłoszenie

  


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

28.09.2020

Ogłoszenie

Umowa najmu

 


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu na okres 3 lat

28.09.2020

Ogłoszenie

Umowa najmu


Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego na:

Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20.

04.09.2020

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania

02.09.2020

Zaproszenie

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Oswiadczenie

Ochrona danych osobowych

   


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów

01.04.2020

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Umowa

  


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów

26.02.2020

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Umowa najmu

  


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów

3.02.2020

Ogłoszenie

  


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów

9.01.2020

Ogłoszenie

  


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

2.12.2019

Ogłoszenie

Umowa najmu


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

21.10.2019

Ogłoszenie i umowa


 Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu na okres 3 lat

09.08.2019

Ogłoszenie i umowa

 


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej 0,70m² na okres 3 lat

25.06.2019

Ogłoszenie

Umowa najmu


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem powierzchni użytkowej 1,40m² na okres 3 lat

25.06.2019

Ogłoszenie

Umowa najmu


Konkurs ofert na  świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych

02.05.2019

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

05.04.2019

Odpowiedzi na pytania

03.04.2019

Ogłoszenie konkursu ofert


Konkurs ofert na  świadczenie usług zdrowotnych w zakresie rezonansu magnetycznego

14.04.2019

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

01.04.2019

Ogłoszenie konkursu ofert


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu na okres 3 lat

04.04.2019

Szpital Powiatowy w Limanowej ul.Piłsudskiego 61unieważnia przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu na okres 3 lat ogłoszony na dzień 5 kwietnia 2019 rok bez podania przyczyny.
                                                                                         

22.03.2019

Ogłoszenie

Umowa najmu

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych

31.01.2019

Ogłoszenie

Umowa sprzedaży

Oferta


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

12.10.2018

Ogłoszenie

Umowa najmu


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 3 lat

14.05.2018

Ogłoszenie

Umowa najmu


Przetarg na wynajem pomieszeń przeznaczonych na pracownię Rezonansu Magnetycznego dla działalności z zakresu diagnostyki obrazowej RM na okres 10 lat, adaptacja pomieszczeń oraz zainstalowanie RM

09.05.2018

Szczegółowe warunki przetargu


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych

29.12.2017

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

 21.12.2017

Odpowiedzi na pytania

 15.12.2017

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu na okres 3 lat

 19.10.2017

Ogłoszenie

Projekt umowy


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 3 lat

15.09.2017

Ogłoszenie

Umowa najmu


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 3 lat

16.08.2017

Ogłoszenie

Umowa najmu


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu sanitarnego

12.07.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcie


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

13.06.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

13.06.2017

Przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert

11.05.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

13.06.2017

Przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert

11.05.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu sanitarnego

12.07.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcie


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

13.06.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

13.06.2017

Przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert

11.05.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

13.06.2017

Przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert

11.05.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia


Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

20.03.2017

Przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert

02.03.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów sanitarnych oraz koparko-spycharki

Przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert

30.01.2017

Ogłoszenie

Umowa sprzedazy

Oferta

Zdjęcia


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 2 lat

24.11.2016

Ogłoszenie i Umowa najmu


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 3 lat

24.11.2016

Ogłoszenie i Umowa najmu


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 2 lat

18.10.2016

Ogłoszenie i Umowa najmu


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 2 lat

30.05.2016

Ogłoszenie

Umowa najmu


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

27.05.2016

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

29.04.2016

Ogłoszenie konkursu ofert


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych

16.12.2015

Ogłoszenie konkursu ofert

21.12.2015

 Odpowiedzi_na_pytania

23.12.2015

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach


 Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu na okres 3 lat

26.11.2015

Ogłoszenie na wynajem 16.9 mkw

Umowa na wynajem 16.9 mkw


 Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu na okres 3 lat

22.10.2015

Ogłoszenie na wynajem 16.9 mkw

Umowa na wynajem 16.9 mkw


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

22.07.2015

Ogłoszenie na wynajem 25 mkw

Umowa na wynajem 25 mkw


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem gruntu i obiektu na okres 3 lat

24.06.2015

Ogłoszenie na wynajem 25 mkw

Umowa na wynajem 25 mkw

Ogłoszenie na wynajem 26,8 mkw

Umowa na wynajem 26,8 mkw


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 szt zasobników c.w.u Vitocell-100 Viessman Werke

17.04.2015

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 22,20m2

30.03.2015

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 16,90m2

30.03.2015

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 5 szt zasobników c.w.u Vitocell-100 Viessman Werke

09.03.2015

Ogłoszenie


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych

19.12.2014

Ogłoszenie konkurs ofert

23.12.2014

Odpowiedzi na pytania

30.12.2014

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych

12.12.2014

Ogłoszenie konkurs ofert

17.12.2014

Odpowiedzi na pytania

19.12.2014

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

28.05.2014

Ogłoszenia o zakończeniu konkursu i jego wynikach

20.05.2014

Ogłoszenie konkurs ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

19.05.2014

Ogłoszenia o zakończeniu konkursu i jego wynikach

28.04.2014

Ogłoszenie konkurs ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert


Przetarg ustny nieograniczony na najem powierzchni w budynku Szpitala Powiatowego w Limanowej pod automaty do ciepłych napojów i słodyczy

17.02.2014

Ogłoszenie i projekt umowy


Przetarg ustny nieograniczony na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej do odpłatnego odbioru programów telewizji publicznej

29.11.2013

Ogłoszenie i projekt umowy

Załącznik nr. 1

12.12.2013

UWAGA: ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU

Wadium i zmiana ogłoszenia


UWAGA: ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu

08.11.2013

Ogłoszenie i projekt umowy


Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przeznaczonego pod aptekę ogólnodostępną w Szpitalu Powiatowym w Limanowej

15.10.2013

Ogłoszenie

Ekspertyza Techniczna

Pomieszczenia

Regulamin

Umowa

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego  na wydzierżawienie na okres 10 lat pomieszczeń o powierzchni około 108m ² z przeznaczeniem na aptekę w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Limanowej .

W wyniku licytacji przetarg wygrała apteka Słoneczna Kwiecień  Spółka Jawna ul.Łąkowa 19  Kraków. Wylicytowano cenę 500 zł za 1m ² powierzchni pomieszczeń przeznaczonych na aptekę.


Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pojazdów

25.09.2013

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu

12.09.2013

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu

12.09.2013

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdów

29.08.2013

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdów

22.07.2013

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu

27.05.2013

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu

27.05.2013

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu

13.05.2013

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu

16.04.2013

Ogłoszenie


Przetarg na dzierżawę gruntu

24.01.2013

Ogłoszenie


Ogłoszenie o zbyciu bezprzetargowym agregatu sprężarkowego Typ AB-40-380B

06.12.2012

Ogłoszenie

Opis parametrów


Konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych

03.09.2012

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

08.08.2012

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

 


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż agregatu sprężarkowego Typ AB-40-380B – szt 1

31.07.2012

Ogłoszenie

Opis parametrów


Konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarki instrumentariuszki na bloku operacyjnym

02.07.2012

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

22.06.2012

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

 


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

29.05.2012

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

15.05.2012

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

08.05.2012

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

 


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

18.05.2012

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

27.04.2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

27.04.2012

Odpowiedzi na pytania

23.04.2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23.04.2012

Odpowiedzi na pytania

19.04.2012

Odpowiedzi na pytania

13.04.2012

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

 


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

19.03.2012

Ogłoszenie o zakończeniu konkursu i jego wynikach

24.02.2012

Odpowiedzi na pytania

23.02.2012

Odpowiedzi na pytania

13.02.2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13.02.2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

03.02.2012

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

 


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ratownika medycznego – kierowcy karetki transportowej („T”) w Szpitalu Powiatowym w Limanowej dla szacunkowo 122 000 ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu

22.06.2011

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert


Przetarg II ustny nieograniczony na zbycie:

1. Zespół prądotwórczy „VOLA” 3ZPP-250S      
2. Urządzeń laboratoryjnych: Kalibrator fotometryczny KF-10; Waga laboratoryjna AS 60/C2; Stopery Casio HS 80

21.06.2011

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie


Przetarg ustny nieograniczony na zbycie:

1. Zespół prądotwórczy „VOLA” 3ZPP-250S      
2. Urządzeń laboratoryjnych: Kalibrator fotometryczny KF-10; Waga laboratoryjna AS 60/C2; Stopery Casio HS 80

01.06.2011

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie


Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

lekarza opieki całodobowej w Szpitalu Powiatowym w Limanowej dla szacunkowo 122 000 ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu

25.01.2011

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert


Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie :

I.DIAGNOSTYKA OBRAZOWA:

REZONANS MAGNETYCZNY
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
MAMMOGRAFIA
DENSYTOMETRIA
SCYNTYGRAFIA

II.ELEKTROFIZJOLOGIA:

ELEKTRONYSTAGMOGRAFIA (ENG)
ELEKTOMIOGRAFIA (EMG)

III. TRANSPORT NOWORODKA

IV. KRIOTERAPIA SZYJKI MACICY

V. BADANIA DIAGNOSTYCZNE W KIRUKU GRUŹLICY

VI. KONSULTACJE SPECJALISYCZNE

 dla około 122 000 osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń Szpitala Powiatowego w Limanowej (szacunkowa liczba osób).

15.12.2010

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Aktualizacja daty składania ofert.

Pliki do pobrania