Programy profilaktyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obecnie w Szpitalu Powiatowym w Limanowej realizowane są następujące programy profilaktyczne:

 

PROGRAM PROFILAKTYKI WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY

W ramach programu wykonujemy bezpłatnie i bez skierowań badania cytologiczne u kobiet w przedziale wiekowym od 25 – 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

Badania wykonywane są za okazaniem dowodu osobistego w Poradni Ginekologii i Położnictwa tut. szpitala.

Informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel: 18/ 33-01-774.

Program w całości finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

 

PROMOWANIE PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO WŚRÓD OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA TERENIE POWIATÓW: DĄBROWSKIEGO, LIMANOWSKIEGO, NOWOSĄDECKIEGO, OŚWIĘCIMSKIEGO, SUSKIEGO, TATRZAŃSKIEGO I WADOWICKIEGO

W ramach projektu wykonywane są bezpłatne badania kolonoskopowe dla osób w wieku aktywności zawodowej mieszkające, pracujące lub uczące się na obszarze powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego, które są w wieku:

  • od 50 do 65 lat
  • 40-49 lat mające krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • od 25 do 49 lat i pochodzą z rodzin z zespołem Lyncha
  • od 20 do 49 lat i pochodzą z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP

 

Osoby spełniające powyższe kryteria mogą zgłaszać się na badanie samodzielnie lub na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty medycyny pracy.

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu  668-535-114.

 

Informacje na temat raka jelita grubego, czynników zwiększających możliwość jego wystąpienia oraz objawów, a także samego badania kolonoskopowego znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w artykule pod linkiem https://www.szpitallimanowa.pl/art,406,bezplatne-badania-kolonoskopowe-w-znieczuleniu-zapraszamy .

 

 

Projekt „Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego”  realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Serdecznie zapraszamy do udziału!