Instytucje ważne dla Pacjentów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Każdy pacjent leczony w naszym Szpitalu powinien znać swoje prawa i umieć z nich korzystać.

Informujemy, że Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znajduje się u pielęgniarek dyżurnych.

 

W przypadku naruszenia praw pacjenta, skargi i odwołania można składać:

 

1.     Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

        p.o. Rzecznika - Krystyna Barbara Kozłowska

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

tel. 22/ 532-82-50, 22/ 865-40-45

e-mail:sekretariat@bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 800-190-590 (pn-pt w godz. 9:00 – 21:00)

 

2.     Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Krakowie

        lek.dent. Anna Kot

ul. Krupnicza 11a

31-123 Kraków

Tel/fax: 12/ 619-17-29

 

 3.    Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

         Fryc Violetta - pielęgniarka

ul. Szlak 61

31-153 Kraków

tel: 12/ 42-28-854, 12/ 43-00-723

 

4.    Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Przedmiotem skargi lub wniosku kierowanej do NFZ może być postępowanie świadczeniodawcy w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ lub niewłaściwe załatwianie spraw prez pracowników Funduszu.

ul. Ciemna 6

31- 053 Kraków

tel. 12/  29-88-100, faks 12/ 43-06-440

12/ 29-88-386 - informacja ogólna

 

5.     Szpitalny Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - Szpital Powiatowy w Limanowej

        Bernadetta Misiura

  • pokój nr 2 -przewiązka

  • telefonicznie  18/ 33-01-700 wew. 834

  • e-mail: bmisiura@szpitallimanowa.pl