Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 2007-2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt pn. „Zakup karetek na potrzeby SOR dla Szpitala Powiatowego w Limanowej w celu podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu limanowskiego".

 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Szpital Powiatowy w Limanowej otrzymał dofinansowanie projektu pod nazwą „Zakup karetek na potrzeby SOR dla Szpitala Powiatowego w Limanowej w celu podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu limanowskiego”.
Umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-095/08-00 z dnia 25.06.2009 r.
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 659 993,43 zł.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 776 462,86 zł.

W wyniku realizacji projektu zakupione zostaną 2 karetki sanitarne typu C wraz
z wyposażeniem medycznym.

 

                                                     ***                              

Projekt pn. „Ciepła sień i sprzęt specjalistyczny dla SOR-u Szpitala Powiatowegow Limanowej w celu podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu"

 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego,

Szpital Powiatowy w Limanowej otrzymał dofinansowanie projektu  pn „Ciepła sień i sprzęt specjalistyczny dla SOR-u Szpitala Powiatowego w Limanowej w celu podniesienia bezpieczeństwa  zdrowotnego mieszkańców powiatu”.

Umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-337/08-00 z dnia 26.03.2010 r.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 734 735,06 zł.

Poziom dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% tj. 1 474 524,80 zł.
Wkład własny Beneficjenta to: 260 210,26 zł