Zespół Pracowni Laboratoryjnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kierownik: mgr Zofia KOWALSKA

Kontakt: 18/ 33-01-700 w. 796

 

PRACOWNIA ANALITYCZNA

Kierownik: mgr Zofia WIĘCŁAW

Kontakt: 18/ 33-01-700 w. 828 (Laboratorium)

                   18/ 33-01-700 w. 844 (Rejestracja i wydawanie wyników)            

  

• Pracownia Analityczna Szpitala Powiatowego w Limanowej wykonuje szeroki panel badań diagnostycznych. Dysponuje nowoczesną, w pełni skomputeryzowana aparaturą diagnostyczną w której badania wykonuje się w systemie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W laboratorium wykonywane są badania zlecane z oddziałów szpitalnych, jak i na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w ramach działalności komercyjnej.

• Badania wykonywane są w trybie normalnym  i  „na cito”, na skierowanie oraz odpłatnie.

• Dla Pacjentów indywidualnych dostępny jest odpowiednio wyposażony gabinet pobierania materiału. Dla bezpieczeństwa pacjenta wprowadzony został system próżniowy pobierania krwi BD-VACUTAINER.

Punkt pobrań czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 11.00. 

Odbiór wyników od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00

 

• Pracownia Analityczna prowadzi kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną wszystkich badań. Kontrola zewnętrzna prowadzona jest w Centralnym Ośrodku Jakości w Łodzi.

 

• Wszystkie badania specjalistyczne, których Pracownia Analityczna nie posiada w swojej ofercie wykonują certyfikowane firmy zewnętrzne, z którymi mamy podpisaną umowę.

 

Urządzenia na których wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu analityki:

 

Hematologia
SYSMEX k-4500
3 diff - 18 parametrów
Hematologia
SYSMEX XS-1000i
5 diff - 24 parametry
morfologia krwi z pełnym
różnicowaniem granulocytów
Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
automatycznie SEDI 15 - BD
Koagulologia
SYSMEX CA-500
Firma Siemens
INR, APTT
czas protrombinowy, wskaźnik protrombinowy
Immunologia
Architect - firma ABBOTT
Markery nowotworowe: PSA, CEA, Ca 125
Markery sercowe: Troponina
Hormony tarczycy: TSH III Generacji, FT3, FT4
Hormony płciowe: FSH, LH, Prolaktyna, Progesteron, Estradiol, BHCG
Diagnostyka niedokrwistości: Ferrytyna
Choroby metaboliczne: HbA1C
Wirusologia: Hbs, HCV, HIV, anty Hbs
Inne: BNP, aCCP
Immunologia
Mini Vidas
Firma Bio-Merieux
Wykonywane badania:
Prokalcytonina PCT
Helicobacter pylori IgG - ilościowo
D-dimer
Biochemia
Pentra 400 firma Horiba ABX
LDL - oznaczane bezpośrednio (nie wyliczane)
CRP, ASO, RF - oznaczane ilościowo
Panel wątrobowy, lipidowy, sercowy, nerkowy
Panel odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
Elektrolity
Mocz - analiza ogólna
Advantus - firma Siemens
Mikroskopowa ocena osadu

 

 

 

PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA

Kierownik: mgr Zofia KOWALSKA

Kontakt: 18/ 33-01-796

Zakres wykonywanych badań w Pracowni:

• badania bakteriologiczne m.in. mocz, wymazy laryngologiczne, okulistyczne, wymazy z pochwy, plwociny, wydzieliny i zmiany ropne, kał

• badania w kierunku prątka gruźlicy: bakterioskopia i posiew

• wykrywanie obecności i oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgM i IgG: Toxopalsma gondi, wirus cytomegalii, różyczka

• inne

Pracowania poddawana jest kontroli przez centralny Ośrodek  Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO  w Warszawie.

Zakres akredytacji Laboratorium Bakteriologicznego Szpitala Powiatowego w Limanowej

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Bakteriologicznego Szpitala Powiatowego w Limanowej

 

PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI

Kierownik: mgr Jadwiga WÓJCIK

Kontakt: 18/ 33-01-746

Zakres wykonywanych badań w Pracowni:

• oznaczenie grup krwi w układzie ABO i Rh

• wykonywanie próby zgodności i dobieranie krwi do przetoczeń 

• badania z zakresu profilaktyki konfliktu RhD

• przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych

• badanie przeciwciał termostabilnych odpornościowych w układzie AB0

• wydawanie kart grupy krwi (Krew-karty)

• zaopatrzenie w krew i preparaty krwiopochodne pacjentów szpitala

Pracowania uczestniczy w corocznej zewnętrznej  kontroli jakości prowadzonej przez RCKiK w Krakowie  a także  uczestniczy w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej prowadzonym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.