Jesteś tutaj: Start / Nasz szpital / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szpital Powiatowy w Limanowej przyjmuje pacjentów w stanie „ostrym” wymagającym szybkiej interwencji medycznej (SOR, oddziały szpitala) oraz chorych skierowanych do leczenia ambulatoryjnego.

           Dysponuje bazą 317 łóżek (w tym łóżeczka dla noworodków) w 12 oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chorób Dzieci, Chorób Wewnętrznych, Ginekologii i Położnictwa, Geriatryczny, Noworodkowy i Patologii Noworodka, Medycyny Paliatywnej, Pulmonologii, Chemioterapii Onkologicznej oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

            Ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczona jest w 20 poradniach: Alergologicznej, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Dziecięcej, Diabetologicznej, Geriatrycznej, Ginekologii i Położnictwa (ponadto funkcjonuje Poradnia Ginekologii i Położnictwa z miejscem udzielania świadczeń w Słopnicach 518), Kardiologicznej, Laryngologicznej, Logopedycznej, Neurologicznej, Medycyny Pracy, Oceny Rozwoju Dziecka, Okulistycznej, Onkologicznej, Pulmonologicznej, Pediatrycznej, Preluksacyjnej i Wad Postawy, Domowego Leczenia Tlenem oraz Poradni Laktacyjnej, która funkcjonuje w ramach Oddziału Noworodkowego i Patologii Noworodka. Rocznie udziela się ok. 81 tys. porad specjalistycznych.

            Szpital dysponuje nowoczesnym zapleczem kompleksowej diagnostyki w zakresie badań: mikrobiologicznych, analitycznych, serologicznych, diagnostyki obrazowej oraz badań endoskopowych. Pacjenci mogą korzystać z Pracowni EEG. Od stycznia 2014 roku Pracownia Bakteriologiczna Szpitala posiada certyfikat akredytacyjny w zakresie wykonywania badań na obecność i identyfikację pałeczek Salmonella, Shigella oraz obecność rotawirusów i adenowirusów. Dzięki uzyskaniu certyfikatu Szpital Powiatowy w Limanowej wykonuje badania dla mieszkańców całego województwa małopolskiego w wyżej wymienionym zakresie.

Dodatkowo Szpital posiada własną kolumnę transportu sanitarnego wyposażoną w 26 karetek. Zgodnie z aktualnym  Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,  w powiecie limanowskim obowiązują następujące miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego:

Limanowa ul. Piłsudskiego 61 – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.
Limanowa ul. Piłsudskiego 61 – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.
Mszana Dolna ul. Józefa Marka 2 – podstawowy zespół rat. med. - dyżur codziennie w godzinach od 7:00 do 7:00, dwóch ratowników medycznych.
Mszana Dolna ul. Józefa Marka 2 – podstawowy zespół rat. med. - dyżur codziennie w godzinach od 7:00 do 23:00, dwóch ratowników medycznych.
Kamienica remiza OSP – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.
Wilkowisko remiza OSP – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.

 

Przy Szpitalu funkcjinuje również nowoczesna Stacja Dializ, a korzystający z niej Pacjenci mają zapewniony transport.

 

            Nadrzędnym celem działania szpitala jest zapewnienie wszystkim pacjentom świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi zatrudnionych w nim pracowników oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnego sprzętu przy zachowaniu procedur i metod zabiegowych. Jesteśmy szczególnie wrażliwi na bezpieczeństwo pacjenta. Cele te udaje się realizować z bardzo dobrymi wynikami, o czym świadczą opinie wyrażane w corocznej ankiecie satysfakcji pacjenta.

 

            Mając na uwadze monitorowanie jakości świadczonych usług opracowano i wdrożono system zarządzania jakością, zgodny z międzynarodową normą ISO 9001. Szpital szczyci się również certyfikatem „Szpitala przyjaznego dziecku”, nadanym przez UNICEF i WHO za wysoką jakość leczenia i opieki nad noworodkami. Corocznie rodzi się tu ponad 1 500 dzieci.

 

            W celu utrzymania wysokich standardów jakości świadczonych usług, ciągle inwestujemy, modernizując i poprawiając estetykę budowlaną szpitala oraz uzupełniając aparaturę  i sprzęt medyczny, wykorzystując najnowszą wiedzę i technikę. Środki na ten cel zdobywamy z funduszy unijnych, m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

            Jesteśmy otwarci na potrzeby drugiego człowieka, zaś pracujący zespół fachowców utożsamia się ze szpitalem na dobre i na złe. Dążymy do tego, by limanowski szpital był rozpoznawalny jako odpowiedzialny i solidny lokalny lider usług medycznych, zapewniający bezpieczeństwo swoim pacjentom, dla których stale podnosi jakość i dostępność świadczonych usług. Otwartość i wrażliwość na problemy naszych pacjentów przejawia się w dbałości o bezpieczeństwo, zdrowie fizyczne i psychiczne. Miarą sukcesu dla nas jest to, co robimy dla innych. Mamy ogromne aspiracje i duże szanse, by nasz szpital znalazł się wśród najlepszych w Małopolsce.