Szpitalny Oddział Ratunkowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

  KIEROWNIK ODDZIAŁU

   lek. Błażej GŁOWICKI 

   specjalista kardiolog

 

 

 

   PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

    mgr Krystyna MAŚNICA

 

 

 

 

   KOORDYNATOR ZESPOŁÓW
  RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

    Andrzej BURNAGIEL

 

 

 

 

Lekarze:

lek. Tadeusz SIKOŃ - chirurg, specjalista medycyny ratunkowej

dr n. med. Aleksandra KAMENCZAK - specjalista chorób wewnętrznych, toksykologii

lek. Małgorzata ZAWIŚLAK - KARECKA - specjalista chorób wewnętrznych

lek. Roman MAKARA - specjalista ortopeda - traumatolog

 

 Kontakt:

Rejestracja:  18/ 33-01-795

Dyżurka lekarska – internistyczna: 18/ 33-01-700 w. 845

Dyżurka lekarska – chirurgiczna: 18/ 33-01-700 w. 846

Izba przyjęć – internistyczna: 18/ 33-01-700 w. 858

Izba przyjęć – chirurgiczna: 18/ 33-01-700 w. 859

Opieka Całodobowa Limanowa: 18/ 33-01-700 w. 878; 664-487-351
Opieka Całodobowa Mszana Dolna: 18/ 33-12-300; 608-135-590

 

Charakterystyka oddziału:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej koniecznej do ratowania życia i zdrowia, szczególnie w razie wypadku, nagłych zachorowań, zatruć, urazów u dorosłych i dzieci przywożonych do szpitala przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub zgłaszających się do szpitala osobiście.

 

Oddział posiada wyodrębnione obszary zadaniowe:

1. segregacji i przyjęć, gdzie dokonuje się m. in. rejestracji i przyjęcia chorego w stanach zagrożenia życia, udziela się informacji rodzinom poszkodowanym;

2. resuscytacyjno - zabiegowy dzięki wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny możliwe jest wykonywanie czynności z zakresu przywracania i podtrzymywania podstawowych czynności życiowych;

3. obserwacji, gdzie przebywają pacjenci wymagający krótkotrwałej obserwacji w celu wstępnej diagnostyki i podjęcia decyzji o dalszym leczeniu oraz chorzy po zabiegach w krótkim znieczuleniu ogólnym;

4. intensywnej terapii - krótkotrwała intensywna terapia w stanach bezpośredniego zagrożenia życia;

5. ambulatoryjno - konsultacyjny, w którym udziela się specjalistycznych konsultacji lekarskich;

6. diagnostyczno-laboratoryjny, gdzie dokonywana jest wstępna diagnostyka (USG, TK, RTG, badania laboratoryjne);  co pozwala personelowi medycznemu na sprawne podejmowanie działań, niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia.

 

Po wykonaniu wstępnej diagnostyki i terapii pacjenci są kierowani do poszczególnych oddziałów szpitala lub wypisywani do domu z zaleceniami co do dalszego postępowania.

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje nowoczesnym sprzętem i aparaturą umożliwiającą monitorowanie parametrów życiowych oraz wczesną i szybką diagnostykę laboratoryjną, obrazową i endoskopową.

 

Lokalizacja: parter szpitala

 

W ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działają Zespoły Ratownictwa Medycznego:

Limanowa ul. Piłsudskiego 61 – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.
Limanowa ul. Piłsudskiego 61 – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.
Mszana Dolna ul. Józefa Marka 2 – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.
Mszana Dolna ul. Józefa Marka 2 – podstawowy zespół rat. med. - dyżur codziennie w godzinach od 7:00 do 23:00, dwóch ratowników medycznych.
Kamienica remiza OSP – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.
Wilkowisko remiza OSP – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.

   Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer:

999 lub 112

 

WAŻNE!

Wizyta w SOR powinna mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

W innych przypadkach należy udać się do lekarza rodzinnego/podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie w godzinach 8:00 – 18:00. Jeżeli choroba wystąpi w godzinach nocnych, tj. od godziny 18.00 do 8.00 w dni powszednie albo w sobotę, niedzielę lub święto, można skorzystać z całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanej w dyżurnym ambulatorium.

 Informacja Dyrektora Szpitala w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala:

Informacja Dyrektora Szpitala w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala

 

W strukturach SOR działają zespoły transportowe świadczące usługi na zlecenia oddziałów szpitalnych, POZ i innych instytucji z możliwością usług komercyjnych.

Są to zespoły transportowe:

T1 – aktywny całodobowo z dwoma ratownikami

T2 – aktywny w godzinach 7:00 -19:00 w dni robocze, z zespołem dwóch ratowników

T3 – aktywny w godzinach 7:00 – 15:00 – codziennie przez 7 dni w tygodniu z zespołem dwóch ratowników

T4 – aktywny w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze z zespołem dwóch ratowników

Dodatkowo w strukturze SOR jest całodobowy Zespół Transportu Medycznego z zespołem dwóch ratowników. Ten transport medyczny służy do wykonywania transportów międzyszpitalnych. W razie konieczności dodatkowego zabezpieczenia lekarza w zespole, ten obowiązek spoczywa na jednostce zlecającej transport.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który ukazuje jak wygląda przykładowy dzień z życia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego w naszym szpitalu.