Oddział Chorób Wewnętrznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

   KIEROWNIK  ODDZIAŁU

     dr n. med. Marek Karpiński

     specjalista chorób wewnętrzych, kardiolog

 

 

 

    PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

    mgr Elżbieta LIS

 

 

 

 

Lekarze:

lek. Mariusz LUPA - Z-ca Kierownika Oddziału, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

lek. Zofia SOCHACKA - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

lek. Magdalena WOJDAK - specjalista chorób wewnętrznych

lek. Monika RESPEKTA - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Magdalena FORGIEL - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Barbara OŚLIZŁO-DROŻDŻ - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Dawid MAMAK- w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Katarzyna HUTEK - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Agnieszka KOTERBA - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

lek. Damian PORĘBSKI- w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

 

Kontakt:

Sekretariat oddziału: 18/ 33-01-721

Dyżurka lekarska 18/ 33-01-725

Dyżurka pielęgniarek (cz. męska): 18/ 33-01-724

Dyżurka pielęgniarek (cz. kobieca): 18/ 33-01-723

 

Charakterystyka oddziału:

Liczba łóżek: 50

 

Oddział zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem wszystkich chorób wewnętrznych, w szczególności chorób układu krążenia. Wyposażony jest w nowoczesne urządzenia diagnostyczne, w tym echokardiograf z obrazowaniem metodą Dopplera, aparaty do całodobowego monitorowania pracy serca i całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą Holtera, bieżnię do wykonywania testu wysiłkowego EKG, aparaturę do wykonywania testu pochyleniowego (Tilt Test), pulsoksymetr i spirometr. Urządzenia te oraz sale Intensywnej Opieki Kardiologicznej przystosowane do monitorowania najcięższych stanów kardiologicznych umozliwiają interwencję w przypadku poważnych zaburzeń rytmu np. wykonanie kardiowersji elektrycznej lub założenie elektrody endokawitarnej do czasowej stymulacji serca. Pracownia endoskopowa i laboratorium pozwalają na diagnostykę chorób układu pokarmowego, krwiotwórczego i hormonalnego.

 

Lokalizacja: II piętro budynku głównego szpitala