Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

  KIEROWNIK ODDZIAŁU

   dr n. med. Bronisław SOWA

    specjalista ortopeda-traumatolog

 

 

  PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

    mgr Halina SURDZIEL

 

 

 

 

Lekarze:

 lek. Jacek MIGDAŁz-ca Kierownika Oddziału, specjalista ortopeda-traumatolog

 lek. Bartosz GROCHOWSKI - specjalista ortopeda-traumatolog

 lek. Robert ŻMUDA – specjalista ortopeda-traumatolog

 lek. Dariusz KITA – ortopeda-traumatolog

 lek. Wojciech RUSEK - specjalista ortopeda-traumatolog

lek. Roman MAKARA - specjalista ortopeda - traumatolog

 lek. Marcin MUSIAŁOWICZ - specjalista ortopeda - traumatolog

 lek. Andrzej SOWA - specjalista ortopeda - traumatolog

 lek. Damian DROŻDŻ - w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii

 

Kontakt:

 Sekretariat: 18/ 33-01-700 w. 811

 Dyżurka lekarska: 18/  33-01-712

 Dyżurka pielęgniarek: 18/ 33-01-713

 

Charakterystyka oddziału:

Oddział zajmuje się kompleksowym leczeniem urazów, schorzeń oraz zniekształceń wrodzonych i nabytych w obrębie narządu ruchu, z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych i operacyjnych w zakresie: 

Dysponuje samodzielną salą operacyjną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów.

 

Najczęściej wykonywane zabiegi to:

 

 Ponadto oddział zajmuje się również leczeniem:

 

Ze względu na specyfikę leczonych schorzeń, które często powodują czasową lub stałą niepełnosprawność, na oddziale prowadzona jest rehabilitacja pacjentów po urazach, a także pacjentów ze schorzeniami reumatoidalnymi pod opieką magistra rehabilitacji.

 Po leczeniu szpitalnym istnieje możliwość kontynuowania leczenia w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej lub Poradni Preluksacyjnej  i Wad Postawy.

 Liczba łóżek:  38

 Lokalizacja: I piętro budynku głównego szpitala.