Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Zmiany kadrowe na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

12 lipca 2021

Szpital Powiatowy w Limanowej informuje, iż z dniem 1 lipca br., stanowisko Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej objął dr n. med. Bronisław Sowa. Jego zastępcą został lek. Jacek Migdał.

dr n.med. Bronisław Sowa – urodzony 17 lutego 1968 roku w Niedzicy. W 1993 roku ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. I stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii uzyskał w 1997 roku, II stopień specjalizacji w 2001 roku. W 2011 roku uzyskał tytuł naukowy „doktora nauk medycznych”. Ze Szpitalem Powiatowym w Limanowej  związany od 1993 roku, od początku z oddziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej. W styczniu 2016 roku objął funkcję z-cy kierownika tegoż oddziału.

lek. Jacek Migdał – urodzony 13 grudnia 1973 roku w Bochni. W 1998 roku ukończył studia medyczne na Śląskiej Akademii Medycznej. Ze Szpitalem Powiatowym w Limanowej związany od 1998 roku, w 2002 roku rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. W 2008 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W latach 2011-2012 roku pełnił funkcję Z-cy Dyrektora da. Lecznictwa.  

Dyrekcja Szpitala Powiatowego składa gratulacje z okazji objęcia stanowiska przez obydwóch lekarzy, jednocześnie życząc powodzenia w kierowaniu pracą oddziału.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie znaczek informacja

    znaczek informacja