Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Projekt pn.

Małopolski System Informatyczny (MSIM)

dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

 

Całkowity koszt kwalifikowalny Partnera – Szpitala Powiatowego w Limanowej to 3 665 000 zł,

Dofinansowane z Budżetu Państwa: 164 925,00 zł

 

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego w partnerstwie z Województwem Małopolskim (Lider projektu) realizuje projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Szpital dzięki pozyskanym środkom wdraża innowacyjne rozwiązania pozwalające na stworzenie bezpiecznego, stabilnego i wydajnego środowiska informatycznego.

Zrealizowano już następujące elementy z planowanego zakresu rzeczowego projektu:

  • modernizacja okablowania strukturalnego - polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu nowej sieci komputerowej w kategorii 6 w skład której wchodzą 475 punkty sieciowe, 15 punktów dystrybucyjnych sieciowych (szafy teleinformatyczne), szkielet sieci wykonany w technologii światłowodowej,
  • adaptacja pomieszczenia pod serwerownię wraz z systemami kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz środowiskowego, zasilania awaryjnego,
  • instalacja nowych przełączników sieciowych dostępowych i agregacyjnych,
  • wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenia UTM pracujące w systemie HA do zabezpieczenia sieci LAN i Internetu,
  • rozbudowa środowiska aplikacyjnego systemu informatycznego HIS Szpitala o dodatkowe moduły oprogramowania Asseco AMMS

Kolejnym etapem realizacji zakresu rzeczowego projektu będzie dostawa nowego sprzętu komputerowego w postaci serwerów, macierzy dyskowych oraz terminali który to będzie wykorzystany do wdrożenia rozwiązania opartego na wielowarstwowej architekturze klient-serwer systemu terminali komputerowych. Wdrożenie tego typu rozwiązanie pozwoli na centralne zarządzanie systemem informatycznym Szpitala.