Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Aktualizacja z dnia 17.09.2021 r.

„Doposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej w sprzęt do walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

 

Wartość grantu:              11 972,78 zł
w tym:                                10 974,73 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
                                                 998,06 zł dofinansowane z Budżetu Państwa

Szpital w ramach realizowanego zadania wniósł wkład własny w wysokości: 1 795,92 zł.
Łączny koszt zadania to 13 768,70 zł.

                                                                            ***************

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego realizuje grant pn. „Doposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej w sprzęt do walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników placówki opieki całodobowej – Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:

  1. Doposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Wartość grantu:              11 978,26 zł zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
                                              1 796,74 zł wkład własny
Łączny koszt zadania to 13 775 złotych.

 

W wyniku realizacji grantu zakupiono łącznie dwa koncentratory tlenu, cztery ssaki elektryczne, trzy ciśnieniomierze, pulsoksymetr oraz cztery termometry bezdotykowe.

 Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021 r.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.