Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym-SPR

Przedmiotem podpisanej umowy jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Bloku Operacyjnego o 2 kondygnacje w celu utworzenia poradni i oddziału geriatrycznego. Prace budowlane rozpoczną się od robót związanych ze wzmocnieniem  fundamentów bloku, obłożenia słupów płytami ogniochronnymi w poziomie piwnic i parteru. Następnie prowadzone będą prace remontowe w poziomie parteru (poziom II). Kolejnym etapem będzie dobudowa szybu windowego, następnie nadbudowa bloku o dwie kondygnacje. Prace będą również obejmowały stolarkę i ślusarkę okienno-drzwiową, prace związane z instalacjami sanitarnymi, instalacją gazów medycznych, wentylacji oraz instalacje elektryczną nisko i wysokoprądową.  Zakończenie robót przewidziano w terminie do dnia 30.11.2020 r.

W nowo wybudowanej części znajdować się będą pomieszczenia oddziału geriatrii i poradni geriatrycznej. Planuje się uruchomienie 54 łóżek na oddziale, które będą w dużej mierze odciążeniem dla funkcjonującego Oddziału Chorób Wewnętrznych, na którym przebywa ok. 70% pacjentów ze schorzeniami geriatrycznymi.

W ramach projektu przewidziany jest również zakup specjalistycznego sprzętu, tworzącego niezbędne wyposażenie nowego oddziału, a także stworzenie sali gimnastycznej i sali fizykoterapeutycznej kinezyterapii. Diagnostyka osób korzystających z nowego oddziału odbywać się będzie w istniejących już pracowniach i poradniach limanowskiego szpitala.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu to:

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: F.H.U.B. ZŁOCKI, Robert Złocki, Kamionka Wielka 343, 33-334 Kamionka Wielka

Partner Konsorcjum: PPHU Bogdan Romanek, os. 1000-lecia 4b/12, 33-340 Stary Sącz

 

Całkowita wartość projektu wynosi : 10 748 185,02 zł

Kwota dofinansowania: 7 204 701 zł

Wkład własny Beneficjenta: 3 543 484,02 zł