Programy profilaktyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obecnie w Szpitalu Powiatowym w Limanowej realizowany jest następujący program profilaktyczny:

 

PROGRAM PROFILAKTYKI WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY

W ramach programu wykonujemy bezpłatnie i bez skierowań badania cytologiczne u kobiet w przedziale wiekowym od 25 – 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

Badania wykonywane są za okazaniem dowodu osobistego w Poradni Ginekologii i Położnictwa tut. szpitala.

Informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel: 18/ 33-01-774.

Program w całości finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

 

PROMOWANIE PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO WŚRÓD OSÓB AKTYWNYCH ZAWODOWO NA TERENIE POWIATU BOCHEŃSKIEGO, BRZESKIEGO, LIMANOWSKIEGO, NOWOTARSKIEGO i NOWOSĄDECKIEGO

W ramach projektu wykonywane są bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu dla osób spełniających warunki kwalifikacji.

 

Program realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku:

  • 50-65 lat - częstość występowania polipów i ryzyko ich zezłośliwienia wzrasta z wiekiem. Badania  kobiet i mężczyzn między 50 a 65 rokiem życia mają na celu wykrycie zmian potencjalnie wyleczalnych. W tym wieku 25 % osób ma polipy, a 5 % jest zagrożonych rozwojem raka.
  • 40-49 lat mające krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC)

bezrobotne oraz bierne zawodowo w wieku aktywności zawodowej, a także osoby aktywne zawodowo
mieszkające, pracujące lub uczące się na obszarze powiatu bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, nowotarskiego i nowosądeckiego.

Osoby spełniające powyższe kryteria mogą zgłaszać się na badanie samodzielnie lub na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty medycyny pracy. O zakwalifikowaniu na badania kolonoskopowe decyduje kolejność zgłoszeń. Osobom zgłaszającym się na badanie Szpital zapewnia bezpłatny środek przygotowujący jelita do badania.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu 18/ 33-01-750.

Wypełnione ankiety można przesłać na maila: kolonoskopia@szpitallimanowa.pl lub faksem: 18/ 33-72-778.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!