Jesteś tutaj: Start / Polityka jakości

Polityka jakości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

POLITYKA JAKOŚCI

SZPITALA POWIATOWEGO W LIMANOWEJ

Misja i cele Szpitala:

„Po pierwsze pacjent!”

 

            Misją Szpitala jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowia psychicznegoi fizycznego mieszkańcom powiatu limanowskiego oraz wszystkim innym osobom przebywającym na obszarze działania Szpitala, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod profilaktyki i  promocji zdrowia oraz leczenia poprzez:

 

 1. Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości usług medycznych.
 2. Leczenie, pielęgnowanie i rehabilitację pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą i standardami diagnostyki.
 3. Zapewnienie przyjaznej, miłej atmosfery, sprzyjającej szybkiemu powrotowi do zdrowia.
 4. Tworzenie lepszych warunków pobytu pacjentów.
 5. Stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników.

 

Do podstawowych celów Szpitala Powiatowego w Limanowej należy:

 

 • zapewnienie wysokiego poziomu jakości świadczeń w zakresie stacjonarnej  i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 • leczenie nerkozastępcze, realizowane metoda hemodializy,
 • udzielanie pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu i zagrożenia życia,
 • świadczenie całodobowej podstawowej opieki lekarskiej zgodnie z porozumieniami podpisanymi z zakładami podstawowej opieki zdrowotnej.

 

         Realizując wyżej wymienione cele, Szpital wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

         Dla skutecznej realizacji celów ogólnych funkcjonowania Szpitala, wdrożyliśmy i stale doskonalimy system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy  PN-EN ISO 9001:2009. W ramach tego systemu opracowujemy standardy, procedury i instrukcje wykonywania zadań, określamy szczegółowo mierzalne cele, monitorujemy stosowanie zasad.

         Skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, co osiągamy poprzez regularne spotkania i szkolenia wewnętrzne, a także stałe podnoszenie kwalifikacji personelu w szkoleniach zewnętrznych. Zasoby niezbędne do funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością są identyfikowane i zapewniane.


Limanowa, dn. 16 kwietnia 2010 r.

Wydanie 2