Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Projekt:Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób aktywnych zawodowo na terenie powiatu bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, nowotarskiego i nowosądeckiego”.

baner

Program realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Celem projektu jest podniesienie świadomości osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, a także osób aktywnych zawodowo mieszkających, pracujących lub uczących się na obszarze ww. powiatów w zakresie profilaktyki nowotworów jelita grubego, a tym samym zwiększenie ilości zgłoszeń na badania kolonoskopowe, które pozwalają na wykrycie choroby nowotworowej we wczesnym stadium.

Cel projektu jest zgodny z celem 8 Osi priorytetowej Rynek pracy RPO WM 2014-2020: Wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy m. in. poprzez zapobieganie przerywaniu aktywności zawodowej z przyczyn zdrowotnych.

 

Całkowita wartość Projektu: 599 930,00

Kwota dofinansowania: 569 933,50 zł

Wkład własny Beneficjenta: 29 996,50 zł