Komunikat w sprawie dokumentacji medycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2020

Dyrekcja Szpitala Powiatowego Imienia Miłosierdzia Bożego  w Limanowej informuje , iż zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 7 art.29 oraz  §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów , zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopad 2015r. planowane jest zniszczenie historii chorób pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych z 1997 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w kancelarii tutejszego szpitala.

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym wstawiennictwie w archiwum tut. Szpitala i okazaniu dowodu tożsamości.

Zniszczenie ww. dokumentacji medycznej nastąpi w terminie 1 miesiąca licząc od daty publikacji komunikatu.