Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Rusza kolejna inwestycja!

9 sierpnia 2018

Rozpoczęła się przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dotychczas oddział zlokalizowany był na 4 piętrze głównego budynku szpitala, posiadał 7 stanowisk dla pacjentów dorosłych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi, niewydolnością oddechową i krążeniową, po zabiegach operacyjnych, urazach, zatruciach. 

Zasadniczym celem prowadzonych prac jest dostosowanie oddziału do wymogów z 2016 roku wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.12.2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Dz.U.2016 poz. 2218).

W nowo zaprojektowanym oddziale szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania organizacyjne, techniczne i sanitarne, które mają za zadanie ograniczenie ryzyka przeniesienia chorób poza miejsce leczenia i wtórnego zakażenia. Powstaną:

Zgodnie z przyjętym projektem, rozpoczynające się roboty budowlane będą obejmowały m.in. przebudowę ścian wewnętrznych, wykonanie ścian działowych (co spowoduje zmiany w układzie funkcjonalnym pomieszczeń), wymianę tynków, posadzek, wszystkich instalacji wewnętrznych tj. wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne i teleinformatyczne. Zamontowane zostaną nowe drzwi wewnętrzne i okna. Dodatkowo w ramach robót przewidziano instalację nowoczesnego systemu monitoringu pacjenta (instalacja telewizji obserwacyjnej pacjenta, czyli systemu przeznaczonego do przekazywania obrazu pacjenta do punktu dozoru) oraz rozbudowany system przyzywowy.  

Oddział zostanie również doposażony w nowoczesny sprzęt medyczny oraz meble. Pojawią się nowe łóżka, respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, systemy grzewcze pacjentów, mosty medyczne. 

Łącznie planowane koszty przebudowy i doposażenia wyniosą blisko 3 mln zł, w całości zostaną pokryte ze środków własnych Szpitala.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec bieżącego roku.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie pomieszczenia dotychczasowej sterylizatorni

  pomieszczenia dotychczasowej sterylizatorni

 • Powiększ zdjęcie pomieszczenia dotychczasowej sterylizatorni

  pomieszczenia dotychczasowej sterylizatorni

 • Powiększ zdjęcie pomieszczenia dotychczasowej sterylizatorni

  pomieszczenia dotychczasowej sterylizatorni

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie sala chorych

  sala chorych

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie sala chorych

  sala chorych

 • Powiększ zdjęcie sala chorych

  sala chorych

 • Powiększ zdjęcie