Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Szpital uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na wyposażenie sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (sNWM)

15 grudnia 2017

Szpital Powiatowy w Limanowej dołączył do jednostek realizujących program polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania: wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018.

Przewlekłe niezakaźne choroby płuc są czwartą przyczyną zgonu w Polsce. Jedną z przyczyn tego stanu jest brak dostępu do od dawna stosowanej metody leczenia ciężkich zaostrzeń tych chorób. Metodą tą jest ratująca życie Nieinwazyjna Wentylacja Mechaniczna (NWM). Stosowanie NWM w Europie Zachodniej spowodowało zmniejszenie śmiertelności z powodu zaostrzeń Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) o 50%.

 

Cele programu:

 

W ramach dofinansowania Szpital zakupi:

a)    EKG trzyodprowadzeniowe,

b)    liczby oddechów,

c)    ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną,

d)    wysycenia oksyhemoglobiny tlenem (saturacji) metodą przezskórną (pulsoksymetria) -

Szpital w ramach Oddziału Pulmonologii utworzy dwie 2-stanowiskowe sale Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (sNWM).

Na zakup sprzętu otrzymliśmy 332 775,00 zł, natomiast na prowadzenie rehabilitacji pulmonologicznej
w 2017 roku otrzymaliśmy 22 380,00 zł, a w 2018 roku 87 655,00 zł.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie