Szanowni Państwo, Pracownicy Szpitala

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2020

Są takie lata w historii, które z różnych względów są pamiętane na długo. Myślę, że wszyscy podzielamy pogląd, że rok 2020 takim właśnie, wyjątkowo pamiętanym, będzie. W początkowych miesiącach Covid-19 wydawał się daleką egzotyką, raczej ciekawostką niż realnym problemem. Jednak z każdym miesiącem ten wirus był coraz bliżej – najpierw Włochy, potem Anglia i pozostałe kraje Europy. Wiedzieliśmy, że to niebezpieczeństwo nadejdzie także i do naszego kraju. Już wtedy, jako Szpital,  podjęliśmy działania zmierzające do maksymalnego zaopatrzenia szpitala w środki ochrony indywidualnej i dezynfekcyjne. To się w znacznej mierze udało i wówczas gdy w naszym szpitalu pojawiła się pierwsza osoba, u której stwierdzono zarażenie mieliśmy odpowiednie środki zabezpieczenia.

Kolejne tygodnie pandemii jasno pokazały, że z wirusem będziemy musieli jeszcze długo funkcjonować. Dlatego po wprowadzonych w marcu br. ograniczeniach w dostępie pacjentów do specjalistów oraz leczenia szpitalnego w trybie planowym, począwszy od 29 maja 2020 roku Szpital stopniowo powrócił do sposobu  funkcjonowania sprzed epidemii. Wznowione zostały przyjęcia planowe na oddziały szpitalne, badania diagnostyczne, porady specjalistyczne – wszystko na zasadach zapewniających bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Jednocześnie stale wzrastająca liczba pacjentów „covidowych” sprawiła, że oddziały Pulmonologiczny, Chorób Wewnętrznych i Chorób Dzieci przekształcone zostały na oddziały „covidowe”. Ta decyzja doskonale się sprawdziła w miesiącach jesiennych, od września do listopada, kiedy mieliśmy szczyty zarażeń. Mieliśmy wówczas do dyspozycji bazę 103  łóżek „covidowych” i prawie wszystkie były zajęte, bo przejmowaliśmy pacjentów z nieraz odległych miejscowości w Małopolsce, gdzie po prostu brakowało miejsc dla chorych. W chwili obecnej sytuacja się stabilizuje i z każdym tygodniem liczba pacjentów „covidowych” się zmniejsza, co pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Drodzy Państwo,
To były dramatyczne dni i tygodnie. My wszyscy, jako społeczeństwo i przede wszystkim pracownicy Szpitala, którzy stanęli na pierwszej linii frontu z tym nieuchwytnym i trudnym wrogiem, musieliśmy się nauczyć. Nauczyć procedur, postępowania z chorymi
i podejrzanymi o zarażenie, przełamać lęk i strach o własne zdrowie, życie, o swoich bliskich. Przecież po pracy z osobami chorymi czy podejrzanymi o zarażenie lekarze, pielęgniarki czy inni pracownicy Szpitala z jednej strony chcieli wrócić do swoich bliskich, do swoich domów
i pozapracowych obowiązków. Z drugiej każdy taki powrót do domu wiązał się z lękiem czy nie dojdzie do przeniesienia się zarażenia. Wiele instytucji i firm ograniczyło swoją działalność, wiele się wręcz zamknęło i wysłało pracowników do domów. Co więcej także gabinety przychodni rejonowych i ośrodki zdrowia przestały przyjmować chorych. Szpital tak zrobić nie mógł. Szpital musiał pracować i zajmować się pacjentami. I choć wielu pracowników Szpitala skorzystało z prawnych możliwości zaprzestania świadczenia pracy czy to z uwagi na zwolnienia lekarskie czy opiekę nad dziećmi to jednak nigdy nie było zagrożone funkcjonowanie szpitalnych oddziałów.

 I to chcę powiedzieć – to były chwile, kiedy przy całym potężnym obciążeniu, które towarzyszyło mi w tamtych tygodniach i miesiącach codziennie byłem z Was dumny. Dumny z tego, że zwyciężyło poczucie obowiązku i odpowiedzialności, świadomość, że w tak szczególnym momencie społeczeństwo patrzy właśnie w kierunku szpitali i pracującego tam personelu. Nie waham się powiedzieć, że to Państwo jesteście bohaterami „covidowej” codzienności. Nie mogę nie wspomnieć o moich najbliższych współpracownikach: Andrzeju Gwiazdowskim, moim zastępcy, Bożenie Bugajskiej, Naczelnej Pielęgniarce, Ordynatorach i Kierownikach Oddziałów, pielęgniarkach epidemiologicznych i oddziałowych, działowi technicznemu – ludziach wspaniałych, oddanych a przy tym po prostu profesjonalistach.

Jako dyrektor reprezentuję Szpital, ale wraz ze mną są zawsze pracownicy Szpitala. I cieszę się, że Pan Starosta wraz z Zarządem i Radą Powiatu Limanowskiego zechciał przekazać Szpitalowi dodatkowe środki w kwocie 500 000 zł. Zostaną one przeznaczone na zakup sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii, za który mieliśmy zapłacić ze środków własnych szpitala. Zamiast tego fundusze te zasilą specjalny fundusz premiowy, który wyniesie prawie 2 000 000 mln zł, dzięki czemu będę mógł Państwu wypłacić nagrody za Wasze poświęcenie i pracę w tym roku.

 

Szanowni Państwo,

Staramy się być dobrymi gospodarzami i naszym honorem jest by nasz szpital był coraz lepiej wyposażony, oferujący coraz lepsze warunki leczenia i pobytu dla pacjentów, ale też i by jego budynki były w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. W dniu 3 grudnia 2020 roku w naszym szpitalu wicewojewoda małopolski Pan Józef Leśniak w imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity wręczył na ręce Pana Starosty i moje czek na kwotę 433 354,40 na zakup wyposażenia oraz urządzeń Stanowiska Badań Molekularnych. Sprzęt ten umożliwi szybką diagnostykę w kierunku zakażenie wirusem SARS-CoV-2 a po zakończeniu pandemii sprzęt będzie wykorzystywany między innymi do badań próbek w kierunku gruźlicy, czy także atypowego zapalenia płuc, ale i chorób wenerycznych czy też wirusa HIV”. Podczas ostatniego spotkania w Urzędzie Wojewódzkim Pan Wojewoda przekazał kolejne  25 000 zł. Za te środki zakupimy 2 nowoczesne fotele ginekologiczne.

 

Trzeba powiedzieć o potężnym wsparciu finansowym jakie otrzymaliśmy od samorządu Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Medycznego w sumie na kwotę prawie 3 000 000 zł.

W ramach Funduszu Sprawiedliwości Szpital otrzymał dofinansowanie 200 000 do zakupu Sterylizatora Parowego, koszt zakupu sterylizatora 276 154,22 zł.   

 

W ostatnim czasie trafiało do Szpitala ogromne wsparcie różnych osób, instytucji i firm,
w tym finansowe i rzeczowe. Dziękuję za wszystkie oddolne inicjatywy naszym mieszkańcom, również prowadzone zbiórki. Ogromnie się cieszę, że Państwo zechcieli nas wspomóc. To z jednej strony ważna pomoc materialna, która na pewno poprawi komfort pracy naszych pracowników. Przede wszystkim jednak to dla nas znak poparcia, tego, że Państwo zauważają naszą pracę. To bardzo ważne. Od początku trwania pandemii do dnia dzisiejszego Szpital otrzymał darowizny rzeczowe na kwotę 887 754,01 oraz darowizny pieniężne na sumę 529 760,00 zł.  

Lista wszystkich darczyńców znajduje się na naszej stronie internetowej.

 

Zarząd Powiatu Limanowskiego pozyskał 6 000 000 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bardzo się cieszę i na ręce Pana Starosty składam podziękowania dla Pana i wielu osób, w tym Panom Wojewodom, zaangażowanym w ten temat. Cieszę się, że środki te zostaną przeznaczone na zakończenie termomodernizacji Szpitala, która z pewnością przyniesie dobry efekt. Zakończenie termomodernizacji spowoduje, iż szpital zyska możliwość poprawy funkcjonalności budynków, zmniejszy zapotrzebowanie na prąd i ciepło, a dzięki fotowoltaice, którą chcemy zamontować na dachach uzyska dostęp do taniego i ekologicznego źródła energii. Planujemy również zainstalować banki energii, którą będziemy gromadzić i w odpowiednim czasie wykorzystywać.  

 

Od początku tego roku przeprowadziliśmy szereg prac przystosowujących Szpital do zmiany sposobu funkcjonowania w czasie epidemii. Dzięki inwestycjom w dodatkowe zbiorniki tlenu nie mieliśmy większego problemu z dostarczeniem pacjentom tleny, mimo, że jego zużycie wzrosło średnio o 400%. Pomimo trudności realizowaliśmy remonty w Szpitalu, a ich wartość przekroczyła 1 000 000 zł.

 

Drodzy Państwo,

17 grudnia dotarła do mnie  informacja, że Szpital Powiatowy w Limanowej jest jednym
z laureatów w Rankingu Szpitali 2020 „Bezpieczny Szpital” organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia we współpracy z „Rzeczpospolitą”. Limanowska placówka uzyskała II miejsce w kategorii Najlepszy Szpital w Województwie Małopolskim (rok temu było to III miejsce). W ogólnym zestawieniu zajęła wysokie – 28 miejsce wśród szpitali w Polsce. Ocenie podlegała całości funkcjonowania szpitala. Zapytano zarówno o infrastrukturę, kluczowe procesy mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, jak i o dostępność personelu czy w końcu finanse szpitala. Pytania dotyczyły blisko 260 wymogów, którym przypisana jest odpowiednia waga punktowa. Są one podzielone na 15 działów i trzy obszary tematyczne.

Nie ma wątpliwości że rok 2020 toczył się pod dyktando pandemii i wirusa Sars-cov-2. Drugie miejsce w województwie małopolskim i 28 w Polsce potwierdza, że nasz Szpital świetnie funkcjonuje w tych trudnych warunkach. Dlatego także i z tego miejsca chciałbym Wam, pracownicy Szpitala serdecznie podziękować – Szpital może dobrze funkcjonować jedynie wtedy gdy ma dobrych, oddanych, kompetentnych pracowników i limanowski szpital takich pracowników ma.

Na koniec pozwolę sobie jeszcze na ogólną refleksję. Przy okazji różnych uroczystości kościelnych słyszymy słowa suplikacji: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas Panie” Ten rok, ta epidemia przyniosła nam świadomość, że strach przed zarazą, tym „złym powietrzem” towarzyszył ludzkości przez całe wieki. To zarazy niszczyły społeczeństwa, państwa, odpowiadały za nędzę ludzi i niosły z sobą straszną nieraz śmierć. I mimo całego postępu cywilizacyjnego i technicznego, tego wszystkiego, co ludzkość wynalazła,
a gospodarność ludzka zbudowała, wciąż przed obliczem klęsk tego rodzaju musimy stawać. Ale najważniejsze, że tak kiedyś jak i teraz, staramy się znaleźć sposoby aby zagrożenie właściwie rozpoznać, a potem znaleźć na nie odpowiednie lekarstwo. Niech ta optymistyczna przecież myśl towarzyszy nam zatem na te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Wszystkim Państwu osobiście i Państwa bliskim na Święta i Nowy Rok życzę zdrowia, zdrowia i przede wszystkim zdrowia. I tradycyjnie, niech kolejny rok2021 będzie dla nas lepszy!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 dr Marcin Radzięta
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej