Zakup sprzętu w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2020

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego  jest  jednym z Partnerów projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” realizowanego  przez  Zarząd Województwa Małopolskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

W ramach pakietu medycznego tarczy 46 partnerów z Małopolski otrzymało środki na sprzęt medyczny oraz  środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne w skutecznej walce z pandemią.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy. I etap buduje pakiet medyczny (190 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (336,5 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł). II etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i pakiet edukacyjny (35 mln zł). III etap to pakiet rozwoju (279 mln zł). W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono 1 mld zł z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa małopolskiego.

Szpital Powiatowy  w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego został objęty pakietem medycznym, w ramach którego otrzymał 2 085 445,07 PLN, z czego85 % (1 772 628,31zł) to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15%  (312 816,76zł) to środki z Budżetu Państwa.

Z pozyskanych środków limanowska placówka zakupiła następujący sprzęt medyczny:  

- cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG –– (wartość ponad 250 tys zł). Aparat jest już w Szpitalu, po odbiorze przez WSSE w Krakowie będzie dopuszczony do użytkowania.

- wielofunkcyjny aparat USG (z 3 głowicami, wartość blisko 200 tys zł), dostawa aparatu planowana jest na 17 września. Aparat docelowo przeznaczony zostanie na Oddział Chorób Wewnętrznych.

- kolumna endoskopowa z torem  wizyjnym (wartość ponad 400 tys zł.), oczekujemy na dostawę

- bronchofiberoskop z wyposażeniem - w trakcie postępowania przetargowego

W ramach „tarczy” limanowska placówka otrzymał również dwa ambulanse w pełni wyposażone w sprzęt medyczny i informatyczny. Wartość jednego pojazdu to ponad 600 tys. zł. Każdy ambulans zgodnie z wymogami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zawiera m.in. nosze, krzesełko kardiologiczne, defibrylator, respirator, dodatkowo, karetki mają na pokładzie urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, które są niezwykle pomocne w trakcie akcji resuscytacyjnych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego
 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie Aparat RTG

  Aparat RTG

 • Powiększ zdjęcie Aparat RTG

  Aparat RTG

 • Powiększ zdjęcie Aparat RTG

  Aparat RTG

 • Powiększ zdjęcie Aparat RTG

  Aparat RTG

 • Powiększ zdjęcie Aparat RTG

  Aparat RTG

 • Powiększ zdjęcie Aparat RTG

  Aparat RTG

 • Powiększ zdjęcie Konsola do aparatu RTG

  Konsola do aparatu RTG

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie