Szpitalny ośrodek zdrowia przystąpił do Ogólnopolskiego programu profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2020

Projekt zakłada wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 rok życia, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią. To właśnie identyfikacja Pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną jest jednym z najważniejszych celów tego programu. Program realizowany będzie do marca 2022 roku.

Projekt Kordian

Hipercholesterolemia rodzinna (FH) jest częstą chorobą genetyczną, prowadzącą do wczesnego rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji do dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego, w tym wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. U podłoża tej choroby leżą mutacje genetyczne, których efektem jest znaczne zwiększenie poziomu cholesterolu we krwi oraz jego odkładanie się w ścianach tętnic i tworzenie blaszek miażdżycowych. Może to dotknąć osoby niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy poziomu otyłości. Niestety zdecydowana większość obciążonych FH w Polsce jest nieświadoma choroby, tymczasem u nieleczonych pacjentów może wystąpić ryzyko choroby wieńcowej.

Hipercholesterolemia rodzinna (FH) bardzo długo nie daje objawów, a pojawiające się później dolegliwości są najczęściej związane z długotrwałym narastaniem powikłań przewlekłej hipercholesterolemii. Mogą pojawić się:

 • bóle w klatce piersiowej, początkowo wysiłkowe, potem również w spoczynku
 • objawy zwężenia naczyń i niedokrwienia różnych narządów, nie tylko serca
 • nawracające zapalenia i dolegliwości bólowe ścięgien (najczęściej ścięgna Achillesa)
 • kępki żółte, czyli złogi cholesterolu pojawiające się wokół oczu, na pośladkach, tylnej powierzchni ud, łokciach i kolanach
 • rąbek rogówkowy

rozpoznanie można postawić na podstawie badania lipidogramu osocza oraz występującej w rodzinie choroby sercowo-naczyniowej. Potwierdzeniem jest badanie genetyczne wykrywające mutację odpowiedzialną za chorobę.

Leczenie opiera się na następujących filarach:

 • modyfikacji stylu życia,
 • zwiększeniu aktywności fizycznej,
 • odpowiedniej farmakoterapii
 • zabiegach LDL-aferezy (w rzadkich przypadkach)

Prawidłowe leczenie powoduje zmniejszenie chorobowości i śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych, w tym uniknięcie zawału serca lub udaru mózgu, redukuje ilość wykonywanych rewaskularyzacji tętnic wieńcowych oraz pozwala na poprawę jakości życia chorych.

Ośrodek Zdrowia w Sowlinach w ramach programu może przebadać 50 uczestników. Podczas pierwszej rozmowy lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad na podstawie  którego ocenia ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego.  Na podstawie tej oceny, kwalifikuje wybranych pacjentów do dalszego udziału w programie. Otrzymują oni wsparcie w postaci:

 • porad medycznych
 • pakietu badań diagnostycznych
 • indywidualnie przeprowadzonej aktywnej profilaktyki
 • badań genetycznych

 

 

Projekt „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” realizowany jest przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)”  (V Osi priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

 

źródło: http://kordian-poludnie.pl/