Przekazanie karetki i posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2020

W dniu 23 czerwca odbyło się spotkanie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej, które poprzedzono poświęceniem nowej karetki.

Karetka wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego została zakupiona na potrzeby realizacji transportów wykonywanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, która została zawarta w drodze postępowania konkursowego na pomoc doraźną i transport. Umowa obowiązuje od kwietnia bieżącego roku. Na jej podstawie Szpital w Limanowej świadczy usługi na rzecz szpitali z terenu powiatów: nowosądeckiego i m. Nowy Sącz, gorlickiego, limanowskiego i myślenickiego. Z całego województwa małopolskiego takie dodatkowe transporty międzyszpitalne realizowane są tylko przez 4 placówki,  w tym właśnie Szpital Powiatowy w Limanowej, który wygrał konkurs rozpisany przez NFZ. Świadczenie powyższe obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w przypadku konieczności : niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy, czy też zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Nowoczesny ambulans sanitarny o standardzie P wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego został zakupiony ze środków własnych Szpitala. Wartość nowej karetki to ponad 330 000 zł.

Po poświęceniu nowego pojazdu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które zostało zwołane celem omówienia następujących kwestii:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii o wykonaniu planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego za 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. sporządzonym przez Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego.

Rada jednogłośnie przyjęła obydwie uchwały.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie