"Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących" do której należy Szpital Powiatowy w Limanowej laureatem nagrody głównej 3 edycji Konkursu Lumen 2019.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2019

Konkurs Leaders in University Management – LUMEN to inicjatywa zapoczątkowana w 2015 roku przez firmę doradczo – technologiczną PCG Academia w bliskiej współpracy z Fundacją Rektorów Polskich, kolejne edycje Konkursu odbywają się co dwa lata. Konkurs ma na celu identyfikację najlepszych praktyk związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem wyższym. LUMEN to również konferencja gromadząca rokrocznie kilkuset liderów zarządzania uczelniami z Polski i zagranicy, podczas której dyskutowane są tematy związane z rekrutacją i utrzymaniem studentów, analityką i raportowaniem danych czy akredytacją szkół wyższych.

Decyzją Kapituły konkursu zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2019 przyjmowane były w 3 równorzędnych kategoriach:

·         Rozwój: realizacja projektów przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni

·         Zarządzanie: innowacyjne metody zarządzania: kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni

·         Współpraca: Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.

Projekt "Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących" otrzymał nagrodę główną w kategorii: Współpraca.

"Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących" to projekt będący odpowiedzią na zapotrzebowanie uczelni w zakresie poszerzenia bazy klinicznej. Jego realizację rozpoczęto od spotkań z wybranymi podmiotami leczniczymi, które w sposób zintegrowany miałyby wspierać uczelnię w obszarze praktycznej nauki zawodów medycznych. W wyniku rozmów przygotowano porozumienie, na mocy którego powstało pierwsze w Polsce zrzeszenie podmiotów leczniczych wspierających uczelnię medyczną w procesie dydaktyki i badań naukowych.

9 listopada 2017 roku Szpital Powiatowy w Limanowej został włączony do grona podmiotów skupionych w „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”, która zrzesza łącznie 16 małopolskich placówek. Podpisane porozumienie oznacza, iż studenci UJ CM odbywają praktyki i staże studenckie w naszym szpitalu, a uczelnia informuje swoich absolwentów o możliwości zatrudnienia w szpitalu w celu zapewnienia wysokospecjalistycznego potencjału kadrowego.  Ponadto nasza placówka zyskała możliwość podnoszenia, na preferencyjnych warunkach, kwalifikacji swoich pracowników w trakcie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych organizowanych przez UJ CM.

 

Na ręce Pana prof. Stanisława Kwiatkowskiego - Pełnomocnika Prorektora CM ds. klinicznych składamy serdeczne gratulacje oraz podziękowania za współpracę, zaangażowanie i działania podejmowane w Sieci.

 

Poniżej prezentujemy krótki film promujący program „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących” w Konkursie LUMEN 2019. Jest tam również krótka prezentacja naszego Szpitala.

 

Pobierz film.

 

 

Źródło:

http://www.lumen.edu.pl

https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/143971580

Galeria

  • Powiększ zdjęcie