Podstawy dawstwa narządów – konferencja w Szpitalu Powiatowym w Limanowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 października 2019

W dniu dzisiejszym w Szpitalu Powiatowym w Limanowej odbyła się konferencja pn. Podstawy dawstwa narządów – program szkoleniowy ETPOD (European Training Program on Organ Donation) w ramach partnerstwa dla transplantacji.

Konferencja skierowana była do pracowników naszego Szpitala – lekarzy, personelu pielęgniarskiego oraz ratowników medycznych.

Spotkanie zorganizowane przy współfinansowaniu Ministerstwa Zdrowia w ramach programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Podczas konferencji poruszane zostały następujące tematy:

 • identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów
 • rozpoznanie śmierci mózgu
 • opieka nad zmarłym dawcą narządów
 • rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów
 • organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

 

W Polsce tematyka transplantologii uregulowana jest Ustawą o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 169, poz.1411) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.  Ustawa i rozporządzenie szczegółowo określają, jakie warunki muszą być spełnione, by szpital mógł pobierać narządy do przeszczepu.

W Polsce jest 388 szpitali uprawnionych do pobierania narządów od dawcy, z czego zaledwie 138 jest „aktywnych” tzn. szpitale te zgłaszają możliwość pobrania organów od dawcy.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem – zmarły jest traktowany jako potencjalny dawca, jeżeli nie złożył za życia sprzeciwu na pobranie narządów. Sprzeciw można wyrazić poprzez:

 • wpis do centralnego rejestru sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich,
 • poprzez pisemne oświadczenie zaopatrzone we własnoręczny podpis,
 • dopuszczalne jest również oświadczenie ustne w obecności co najmniej dwóch świadków.

Jednak przyjmuje się, iż brak wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów nie jest ostatecznym wyrażeniem woli danej osoby i nie wystarcza do autoryzacji pobrania. Zawsze jest brana pod uwagę opinia rodziny zmarłego.

 

Obok typowo medycznych zagadnień dotyczących dawstwa, omawiany był również psychologiczny aspekt pobierania narządów oraz znaczenie edukacji w tym zakresie, gdyż transplantacje wymagają zaangażowania całego społeczeństwa. Ważna jest świadomość.

Ogromne znaczenie mają programy edukacyjne oraz kampanie społeczne, które tworzą i wspomagają pozytywne nastawienie do dawstwa. Pracownicy ochrony zdrowia odgrywają tutaj szczególna rolę, ponieważ powinni tworzyć pozytywne nastawienie do problemu dawstwa.

Organizatorzy:

 • dr Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej
 • lek. Andrzej Gwiazdowski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej
 • lek. Ewa Rakoczy p.o. Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej
 • lek. Przemysław Godek Z-ca Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Anestezjolog, Szpitalny koordynator transplantacyjny Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej
 • dr n. med. Tomasz Kruszyna Chirurg transplantolog Szpitala Uniwersyteckiego w  Krakowie
 • dr n. o zdr. Jolanta Siwińska Psycholog kliniczny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
 • mgr Iwona Dymek Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie