Centralna Sterylizatornia oddana do użytku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2019

W dniu wczorajszym dokonano poświęcenia i przekazania do użytku nowoczesnej Centralnej Sterylizatorni. Prace związane z adaptacją części pomieszczeń pod blokiem operacyjnym z przeznaczeniem na ten cel trwały od kwietnia ubiegłego roku.

 

Zgormadzonych gości, wśród których byli przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Limanowskiego, członkowie Rady Społecznej oraz pracownicy Szpitala, powitał Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala. W krótkim wstępie podziękował wszystkim uczestnikom za obecność, podkreślając jednocześnie wagę tego spotkania oraz zakończonej inwestycji. Jak zaznaczył, zamysł budowy centralnej sterylizatorni w Szpitalu pojawiał się już wielokrotnie, lecz zawsze, z różnych względów, również finansowych, był odkładany w czasie. Jednak wraz z rozwojem Szpitala dotychczasowy punkt sterylizacji okazał się niewystraczający. Przeprowadzenie inwestycji okazało się nieuniknione. Prace z tym związane trwały ponad rok i wraz z zakupem wyposażenia z oprogramowaniem zamknęły się kwotą 3 083 282,63 zł w całości sfinansowane ze środków własnych. Dyrektor przekazał podziękowania dla wszystkich pracowników Szpitala, podkreślając, iż każde osiągnięcie Szpitala to wspólny sukces. 

Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala wspólnie z Ewą Filipiak Przewodniczącą Rady Powiatu Limanowskiego, Mieczysławem Urygą Starostą Limanowskim oraz Robertem Zajączkowskim Członkiem Zarządu Sterigat Sp. z o.o. dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi. Następnie nastąpiło poświęcenie nowych pomieszczeń.

Mieczysław Uryga Starosta Limanowski skierował do Dyrektora Szpitala słowa uznania za realizację kolejnych ważnych inwestycji, takich jak odnowienie Oddziału Intensywnej Terapii czy też budowa centralnej sterylizatorni. Jak stwierdził, kolejnym, ogromnym wyzywaniem jest budowa oddziału geriatrycznego, która już się rozpoczęła. Starosta wyraził swoje zadowolenie z faktu, iż Dyrektor Szpitala nieustannie poszukuje rozwiązań zmierzających do podnoszenia jakości usług świadczonych przez Szpital. Do gratulacji dołączyła Ewa Filipiak Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego.

W dalszej części spotkania zgromadzeni goście mieli możliwość zwiedzenia poszczególnych pomieszczeń sterylizatorni.

W nowej sterylizatorni wydzielone zostały specjalne strefy takie jak m.in.: komora przyjęć, mycie i dezynfekcja wózków, strefa sterylna, strefa czysta. Zlokalizowany został tam również: magazyn, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie higieniczno-sanitarne, stacja uzdatniania wody dla potrzeb urządzeń, śluza fartuchowa, pokój socjalny. 

Zakupiony został sprzęt, w tym m.in. myjnia dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu AN, kontenerów oraz obuwia operacyjnego, sterylizator parowy, kondensator oparów, wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi, wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych, zgrzewarka rolkowa do opakowań, a także wiele innych, niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnej sterylizatorni. Zainstalowano również komputerowy system rejestracji i archiwizacji parametrów procesu sterylizacji wszystkich urządzeń.

Przeprowadzone prace budowlane oraz zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem pochłonęły 3 083 282,63 zł. Natomiast coroczny koszt funkcjonowania steryliztorni będzie wynosił ponad 1 mln złotych.

Po oficjalnej części goście udali się na salę narad, gdzie przygotowany był poczęstunek.

Następnie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie