Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego ogłasza konkurs na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2019

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 20 lipca 201 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. nr 151 poz.896).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają dokumenty o których mowa w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018 r., poz. 393 t.j.) w terminie 30 dni od daty opublikowania.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się tutaj.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie