Komunikat w sprawie dokumentacji medycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2019

Dyrekcja Szpitala Powiatowego Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej informuje, iż zgodnie z Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta rozdział 7 art. 29 oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. planowane jest zniszczenie historii chorób pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych z 1996 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w kancelarii tutejszego szpitala.

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym wstawiennictwie w archiwum tut. Szpitala i okazaniu dowodu tożsamości.

Zniszczenie ww. dokumentacji medycznej nastąpi w terminie 1 miesiąca licząc od daty publikacji komunikatu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie